Ga direct naar: de inhoud, hoofdnavigatie

Nieuws

07-11-2009

Aanmelden schapen en geiten


Een ieder die schapen of geiten houdt is verplicht zich aan te melden bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV, ook al heeft u meer één of enkele dieren. Bel het LNV loket (0800-223 33 22) en u krijgt een relatienummer toegewezen en een UBN (uniek bedrijfsnummer) voor de diersoort schapen en/of geiten. Na ongeveer drie weken is uw aanmelding rond.
Voor vervolgens via internet op de site van LNV uw schapenstapel in. Dat zijn de dieren die voor 1 januari op uw bedrijf aanwezig waren. Tot 1 juni 2010 heeft u de tijd om uw bestaande veestapel in te voeren.
Ga naar www.minlnv.nl/loket, klik op 'Mijn dossier' bij 'I&R Dieren' op 'Meldingen' en dan naar 'Geboortemelding' de rest wijst zichzelf.