Ga direct naar: de inhoud, hoofdnavigatie

Hampshire Down

Op deze pagina vindt u in het kort de geschiedenis en de beschrijving van de raskenmerken van een dier dat vanwege zijn hoge aaibaarheidsfactor bij jong en oud geliefd is.
Kudde schapen

Het Hampshire Down schaap kunt u het beste houden op een stuk schraal weiland. Van een vette, goed bemeste koeienweide kunnen de dieren al snel dun aan de mest worden.

Het ras

Korte Historie
Afkomst
Eigenschappen
Voorkomen en Rasstandaard
Hampshire Down in Nederland
Secretariaat Hampshire Down Stamboek

In Nederland worden op melkvee- en akkerbouwbedrijven veel schapen gehouden. Naast deze, veelal witte en 'boerenbonte' schapen, mengelingen van Oudhollandse weide- en heideschapen en daarvan afgeleide productierassen, komen er ook nog buitenlandse schapen voor in ons land. Deze rassen worden op beperkte schaal door natuurcentra en enthousiaste hobbyfokkers gehouden. Zo zijn vooral Engelse maar ook Franse, Duitse en Scandinavische schapenrassen in de FBS, de Federatie van Buitenlandse Schapenrasverenigingen te vinden. En van de Engelse rassen is de als vruchtbaar, sober, snelgroeiend en gemoedelijk te boek staande Hampshire Down.

Korte historie
De Hampshire Down is rond 1800 ontstaan in het Engelse graafschap Hampshire. Dit graafschap werd gekenmerkt door heuvelachtig, relatief boomloos grasland met een kalkrijke bodem: de zogeheten "downs". Per dorp hadden de landeigenaren n of meer herders in dienst die hun schapen collectief weidden, voeren, 's nachts ophokten en verzorgden. Jarenlang hebben de Engelse boeren getracht deze relatief arme downs rendabel te maken. Hiervoor was bemesting en bevloeiing nodig. Men dacht onder andere een ingenieus irrigatiesysteem uit maar er werd ook een vroege vorm van intensieve schapenhouderij ontwikkeld door de grond met bemesting vruchtbaarder te maken. Tevens maakte men een begin met het verbouwen van gewassen die als voedsel voor schapen en als groenbemester konden dienen. Belangrijkste schakel om tot rendement te komen was echter de ontwikkeling van een hard en sober, sterk en vruchtbaar soort schaap, dat in staat was om in het ruwe, slechte weer in de doorgaans koude en winderige heuvels te overleven. Een ras dat conditie kon vasthouden maar dat ook een goede kwaliteit vlees bezat. Dit uitgangsstreven betekende in feite de grondslag voor het ontstaan van een totaal nieuw soort schaap: de Hampshire Down.
Terug naar Index

Afkomst
De Hampshire Down is rond 1800 ontstaan in het Engelse graafschap Hampshire. Dit graafschap werd gekenmerkt door heuvelachtig, relatief boomloos grasland met een kalkrijke bodem: de zogeheten "downs". Per dorp hadden de landeigenaren n of meer herders in dienst die hun schapen collectief weidden, voeren, 's nachts ophokten en verzorgden. Jarenlang hebben de Engelse boeren getracht deze relatief arme downs rendabel te maken. Hiervoor was bemesting en bevloeiing nodig. Men dacht onder andere een ingenieus irrigatiesysteem uit maar er werd ook een vroege vorm van intensieve schapenhouderij ontwikkeld door de grond met bemesting vruchtbaarder te maken. Tevens maakte men een begin met het verbouwen van gewassen die als voedsel voor schapen en als groenbemester konden dienen. Belangrijkste schakel om tot rendement te komen was echter de ontwikkeling van een hard en sober, sterk en vruchtbaar soort schaap, dat in staat was om in het ruwe, slechte weer in de doorgaans koude en winderige heuvels te overleven. Een ras dat conditie kon vasthouden maar dat ook een goede kwaliteit vlees bezat. Dit uitgangsstreven betekende in feite de grondslag voor het ontstaan van een totaal nieuw soort schaap: de Hampshire Down.
Terug naar Index

Eigenschappen
Aan de wieg van dit ras stonden o.a. de Wiltshire Horn, een wit en grof, laat rijp schaap, en de inmiddels uitgestorven Berkshire Knot, een vroegrijp dier met zwarte kop en benen. Zo ontstond eerst een "tussenras": de Hampshire West Country of West Down. Omdat dit tussenras al beter voldeed en opbracht, verdwenen daardoor van lieverlee de meeste locale schapenrassen. Door inkruising met de robuust uitziende South Down, bekend om zijn hardheid en bevleesdheid, en door een strenge selectie werd het ras verder ontwikkeld. In 1861 werd het Hampshire Down-ras officieel door de Royal Agricultural Society erkend en sinds 1889 is er sprake van een Hampshire Down stamboek.
Terug naar Index

Voorkomen en Rasstandaard
De Hampshire Down is een laagbenig, geblokt, lang en ruim bespierd vlees-wolschaap. De wolgroei strekt zich uit tot voorhoofd en wangen en aan de benen tot de voorknie en het spronggewricht. De wol is roomwit tot cremekleurig. De neus, oogranden, oren, knien en het ondergedeelte van de benen zijn zeer donkerbruin tot bijna diepzwart behaard. Het hoofd is zwaar maar vrij lang met een bol neusprofiel. De ogen hebben een zachte, liefdevolle maat toch oplettende en expressieve uitdrukking. De oren staan horizontaal aan het hoofd. De nek is relatief kort en krachtig. Het hoofd wordt iets boven de geleidelijk aflopende en goed aansluitende schouders gedragen. De borst is diep en gemiddeld breed, de ribben goed gewelfd, de flanken vol en de rug breed, lang en sterk. De middenhand is ruim en diep. Door een volle lendenpartij is de achterhand ruim, het beenwerk is relatief kort, krachtig en recht maar goed uit elkaar onder het dier geplaatst en voorzien van sterke koten. Het kruis is vlak en breed, de staartinplant hoog, de staartdikte gemiddeld. De dijen zijn vol en goed bevleesd. De huid is roze en soepel, zonder donkere vlekken. Fouten zijn: horens, witte vlekken op de kop, oren en benen. Dikke, ruwe oren. Zwarte wol, ruwe wol op de achterhand, "buitensporige" wolgroei in het gezicht. Vooruitstekende of korte onderkaak. Buitensporig stugge en losse huid onder de nek.
Terug naar Index

Hampshire Down in Nederland
De Hampshire Down vereniging telt plm. 350 leden en houdt zich bezig met raszuivere fok. Regelmatig bezoeken Nederlandse fokkers Engelse collega's om ervaringen uit te wisselen. De afgelopen jaren zijn rammen en lammeren van toprammen en drachtige ooien gemporteerd om hier te lande voor bloedverversing en rasverbetering te zorgen. Dat dit laatste ook bereikt wordt hebben Engelse keurmeesters, die op de nationale keuringen en eigen verenigingsdagen de Nederlandse fokresultaten beoordeelden, al meerdere malen bevestigd.
Terug naar Index

Secretariaat Hampshire Down Stamboek
Wilt U meer weten over de Hampshire Down, neemt u dan contact op met het secretariaat van Hampshire Down vereniging Nederland.
Secretaris: Harry Westerink, Harderwijkerweg 480, 8077 RM Hulshorst, telefoon: 0341-451283.
E-mail: Harry Westerink.
Terug naar Index